F! butikens manifest

Feministiskt initativ är ett politiskt parti och en ideell förening. Feministiskt initiativs syfte är att på demokratisk politisk väg undanröja könsdiskriminering, rasism och heteronormativitet.

Vår vision
Feministiskt initiativ har en vision om en värld där alla människor har samma möjligheter att leva ett fullödigt liv. Så ser verkligheten inte ut idag. Kvinnor är systematiskt underordnade män. Det vill vi ändra på. Feministiskt initiativ fortsätter den kamp och det arbete som kvinnor under väldigt lång tid utfört för att förbättra sina liv. Ett envist arbete som fortfarande pågår i hem, på arbetsplatser, på gator och torg, i skolor, i litteraturen, i musiken, på teatern och i media. Feministiskt Initiativ sätter de feministiska frågorna högst upp på den politiska dagordningen.

Syftet med F! butiken
Syftet med F! butiken är att finansiera Feministiskt initiativ och på ett roligt sätt sprida vårt budskap. Alla pengar som vi får in genom att sälja saker i vår webbutik går till att bekosta vår verksamhet.

Vad kan du köpa?
I butiken kan du beställa snygga F!-produkter. Produkterna kan vara toppenbra presenter till dig eller någon annan, fungera som kampanjmaterial och ett sätt att göra reklam för Feministiskt initiativ.

Vad går pengarna till?
Vi behöver pengar för att kunna fortsätta bekämpa könsdiskriminering, rasism, heteronormativitet och kämpa för jämställda löner, ett vidgat föräldrabegrepp, individualiserad föräldraförsäkring, arbetstidsförkortning, grön omställning, solidarisk flyktingpolitik och motverka mäns våld mot kvinnor.

För det behöver vi nå ut till fler och synas med vårt budskap i ex. media, på Pride, i Almedalen och skicka våra talespersoner runt i Sverige. Till det behöver vi pengar till material, resor, annonsering, trycka material, websida osv. Vidare behöver vi resurser för att upprätta ett kansli, lokaler, administration, kongresser och konferenser för att planera vår verksamhet.

Genom att köpa något i vår butik är du med och bidrar till den feministiska kampen och till en politik där de feministiska frågorna står överst på agendan!

Vi är väldigt tacksamma för ditt bidrag och tveka inte att höra av dig till oss om du undrar över något, har idéer på hur vi kan förbättra vår butik eller vill hjälpa till på annat sätt.

Det går också att stödja Feministiskt initiativ genom att bli medlem, supporter eller sätta in pengar på vårt postgirokonto 405753-5.
Förutom webbutiken arbetar vi också med att samla in pengar på annan väg ex. genom att anordna stödfester. Håll utkik på och bli medlem på www.feministisktinitiativ.se.

Vänligen,
F!s butiksgrupp, [email protected]